Strona w trakcie tworzenia...
Zapraszamy wkrótce...

Biuro Zaopatrzenia Hutniczego Sp. z o.o.
ul. Olsztyńska 22
87-100 Toruń
tel. (56) 655 05 19-23
fax (56) 658 10 61
e-mail: biuro@bzh.com.pl